Obavijest o održavanju cestovne biciklističke utrke

Nakon što su Grad Ivanić-Grad, gradonačelnik Javor Bojan Leš i zamjenik gradonačelnika Željko Posilović i naš klub učinili sve što se moglo učiniti da se s investitorom (Hrvatske ceste) i izvođačem radova (GP Krk) dogovori da se do 18. kolovoza 2013. (dakle do održavanja 43. Memorijala Stjepan Grgac) ne započne s radovima na dionici državne ceste D43 od Caginca do Graberja Ivaničkog, došli smo ipak u situaciju da su ti radovi 6. kolovoza 2013. započeli na oba kolnička traka (na dionici od Graberja prema križanju Derežani) i time onemogućili da utrka ide tom dionicom. Realnost potrebe poštivanja rokova završetka tih radova smo morali prihvatiti i stoga će utrka imati ove godine drukčiju stazu na potezu od Caginca do Graberja.

Dogovoreno je ipak da ti radovi neće ići, do 18. kolovoza 2013., dalje od križanja za Derežane prema Cagincu pa će utrka ove godine prolaziti kroz Drerežane i Deanovac do Graberja Ivanićkog. Takva staza dogovorena je i s Gradom Ivanić-Gradom i s Policijskom postajom Ivanić-Grad.

Budući da je sa sigurnosne strane takva staza utrke, budući da se radi o uskim ulicama (ulica Derežani i ulica Josipa Cobovića) vrlo rizična i ovim putem a i putem letka koji će se podijeliti (16. i 17. kolovoza 2013.) stanovnicima tih naselja (Caginec, Derežani, Deanovec) molimo građane da tog dana za svoje potrebe koriste druge alternativne pravce te da u vremenu od 9:15 do 14:25 18. kolovoza 2013. izbjegavaju korištenje navedenih ulica te da striktno poštuju sve upute policijskih službenika i redara.

Ujedno, Biciklistički klub Ivanić poziva građanstvo da 18. kolovoza 2013. bodri bicikliste na njihovoj ovogodišnjoj borbi sa kolovoskim vrućinama, kilometrima i štopericom na 43. Memorijalu Stjepan Grgac.

Obavijest o održavanju cestovne biciklističke utrke