Redovita godišnja skupština kluba

Na osnovi članka 19. statuta i odluke Upravnog odbora Biciklističkog kluba “Ivanić” od 22. siječnja 2015., sazivam redovitu godišnju skupštinu kluba, koja će se održati dana 20. ožujka 2015. u Učeničkom domu u Ivanić-Gradu s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnih tijela i usvajanje dnevnog reda
 2. Izvještaj verifikacijske komisije
 3. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice skupštine
 4. Podnošenje, rasprava i usvajanje izvještaja:
  • Izvještaj o radu kluba u 2014. godini (Mario Biršić)
  • Izvještaj trenera o radu u 2014. godini (Dejan Čičak, Andrija Matković)
  • Izvještaj blagajnika za 2014. godinu (Krešimir Grgac)
  • Financijski izvještaj za 2014. godinu (Mario Biršić)
  • Izvještaj o radu Nadzornog odbora u 2014. godini (Anto Čičak)
  • Izvještaj o radu disciplinske komisije u 2014. godini (Franjo Horčička)
 5. Usvajanje Programa rada i Financijskog plana kluba za 2015. godinu (Mario Biršić)
 6. Donošenje odluke o visini članarine za 2015. godinu (Mario Biršić)
 7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Biciklističkog kluba Ivanić (Mario Biršić)
 8. Informacija:
  • o imenovanju ulice u Ivanić-Gradu imenom Stjepana Grgca
  • o snimljenom dokumentarnom filmu o Stjepanu Grgcu
  • o postavljanju spomen ploče Stjepanu Grgcu u Ivanić-Gradu (Mario Biršić)
 9. Proglašenje najboljeg vozača Biciklističkog kluba Ivanić u 2014. godini
 10. Razno

Predsjednik Upravnog odbora Biciklističkog kluba “Ivanić”, Mario Biršić